Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4444/00106/25052022/173923 - 3986552
Дата/Час: 25.05.2022 17:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662041 / 2022-04-04 / 248 / г
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ИЗОЛИНА. БЕЛЧЕВА. ИЛИЕВА, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес:
Пътува до:
Получател: ИЗОЛИНА. БЕЛЧЕВА ИЛИЕВА, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Думници, адрес: с. ДУМНИЦИ
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Думници - с. ДУМНИЦИ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН4457ВК
Километри: 0
Превозва се от: ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Спедитор: Христо Цонев (Б1265)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³