Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4439/00115/25052022/181017 - DDNK3A4
Дата/Час: 25.05.2022 18:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №665755 / 2022-05-05 / 181 / и1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Христо Тодоров, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: Г . Илиев 8
Пътува до:
Получател: Христо Тодоров, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: Г . Илиев 8
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - Г . Илиев 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2795ВН
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Цанков
Спедитор: Христо Тодоров (А9463)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³