Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9709/00086/25052022/181727 - UD8898E
Дата/Час: 25.05.2022 18:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №667240 / 2022-05-18 / 53 / з
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: Мармарай ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, с. Престой, адрес: с. Престой, ЕИК: 204964681
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - тунелът
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0994ВК
Километри: 0
Превозва се от: Ленко Атанасов
Спедитор: Красимир Михайлов (1724)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³