Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9709/00088/25052022/183336 - 73BF070
Дата/Час: 25.05.2022 18:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662344 / 2022-04-06 / 99 / з2
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - ул. Ангел Кънчев 158
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5699ВК
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Цанев
Спедитор: Красимир Михайлов (1724)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³