Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00071/25052022/191338 - FC6T913
Дата/Час: 25.05.2022 19:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661245 / 2022-03-28 / 331 / ж
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Георги Христов Георгиев, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черковна, адрес: ул. Първа 25
Пътува до:
Получател: Георги Христов Георгиев, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черковна, адрес: ул. Първа 25
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черковна - ул. Първа 25
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС01401СС
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Христов
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³