Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00310/25052022/201956 - I626423
Дата/Час: 25.05.2022 20:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №666730 / 2022-05-13 / 311 / и
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВНН"ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: ул."Бачо Киро"№7, ЕИК: 117658694
Пътува до:
Получател: Илиян Кръстев, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул.Хан Омуртаг
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул.Хан Омуртаг-15
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6561РР
Номер на ремарке: Р6368ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Румен Кръстев
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 33 м³
Общо: 1 бр. / 55 пр.м³ / 33 м³
Всичко: 1 бр. / 55 пр.м³ / 33 м³