Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12573/00134/26052022/074817 - C2D2485
Дата/Час: 26.05.2022 07:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №667429 / 2022-05-19 / 171 / ц
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: ДИЕКС 2010 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул.Вит №2, ЕИК: 201133728
Пътува до:
Получател: Денка Иванова, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Царски извор, адрес: свобода 3
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Царски извор - свобода 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1620ВС
Километри: 0
Превозва се от: Диян димитров
Спедитор: Недьо Недев (А 2201)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.62 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.62 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.58 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.58 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6.2 м³