Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4653/00117/26052022/081231 - M69CZE2
Дата/Час: 26.05.2022 08:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №665642 / 2022-05-05 / 9 / в
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ТУТРАКАНСКА ГОРА" ООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: УЛ. "ГЕНЕРАЛ ТОШЕВ" 1, ВХ. Б, АП. 2, ЕИК: 118045299
Пътува до:
Получател: "ТУТРАКАНСКА ГОРА" ООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: УЛ. "ГЕНЕРАЛ ТОШЕВ" 1, ВХ. Б, АП. 2, ЕИК: 118045299
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - улица Димитър Благоев 128
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС8195СК
Километри: 0
Превозва се от: Петър Стойков
Спедитор: Габриел Петров (А 5819)
Дървесина: тп I-214
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 2
Куб.м³ 0.3 м³
Общо: 2 бр. / 0.3 м³
Дървесина: тп I-214
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 236
Куб.м³ 10.45 м³
Общо: 236 бр. / 10.45 м³
Всичко: 238 бр. / 10.75 м³