Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4662/00309/26052022/082520 - 46B90EB
Дата/Час: 26.05.2022 08:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №647048 / 2022-01-10 / 183 / в
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - гр. Силистра, ул.,, Петър Бояджиев база Дари лес
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1722МС
Номер на ремарке: СС5744ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Василев
Спедитор: Красимир Петров (Б 8279)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 25 м³
Общо: 1 бр. / 25 м³
Всичко: 1 бр. / 25 м³