Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00797/26052022/083133 - ABU2E1A
Дата/Час: 26.05.2022 08:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №666752 / 2022-05-13 / 74 / к
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 44.02484. 26.60383
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2685МС
Километри: 0
Превозва се от: Момчил Добрев
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Колове
Брой 24
Куб.м³ 0.48 м³
Общо: 24 бр. / 0.48 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 17 пр.м³
Куб.м³ 8.16 м³
Общо: 1 бр. / 17 пр.м³ / 8.16 м³
Всичко: 25 бр. / 17 пр.м³ / 8.64 м³