Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00827/05072022/133725 - 6FDD9ED
Дата/Час: 05.07.2022 13:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №650618 / 2022-01-18 / 1130 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Еко-лес 2011 ЕООД, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: ул. Райна княгиня 43, ЕИК: 201491675
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Шумен, Общ. Каолиново
Адрес: с. Климент - Товарителна Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9949АХ
Километри: 0
Превозва се от: Танер Юсуф
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 3.83 м³
Общо: 14 бр. / 3.83 м³
Всичко: 14 бр. / 3.83 м³