Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00625/05072022/133839 - B76E424
Дата/Час: 05.07.2022 13:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №668040 / 2022-05-25 / 92 / п
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ГОРАИНВЕСТ" АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: БУЛ. ТУТРАКАН 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 44.022496. 26.557048
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р05030
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Стефанов
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5827)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 56
Куб.м³ 11 м³
Общо: 56 бр. / 11 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 86
Куб.м³ 5.51 м³
Общо: 86 бр. / 5.51 м³
Всичко: 142 бр. / 16.51 м³