Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4653/00225/05072022/133917 - 158D528
Дата/Час: 05.07.2022 13:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №669462 / 2022-06-03 / 12 / г
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: ЕТ "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ", обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: БЛ. "ЧАЙКА" 2, ВХ. А, АП. 3, ЕИК: 828008847
Пътува до:
Получател: ЕТ "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ", обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: БЛ. "ЧАЙКА" 2, ВХ. А, АП. 3, ЕИК: 828008847
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - улица трансмариска 153
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7426АН
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав Йорданов
Спедитор: Габриел Петров (А 5819)
Дървесина: тп I-214
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 40
Куб.м³ 9 м³
Общо: 40 бр. / 9 м³
Дървесина: тп I-214
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 32
Куб.м³ 4.82 м³
Общо: 32 бр. / 4.82 м³
Дървесина: тп I-214
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 23
Куб.м³ 0.69 м³
Общо: 23 бр. / 0.69 м³
Всичко: 95 бр. / 14.51 м³