Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8176/00162/05072022/133734 - 072A19B
Дата/Час: 05.07.2022 13:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644748 / 2022-01-06 / 91 / д
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: ЕТ "Бранимира - Севдалин Хаджиев", обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: ул. „ Острец Ц. Дюстабанов” № 44, ЕИК: 110032501
Пътува до:
Получател: Йонко Якимов, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: кв. Острец
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Априлци
Адрес: гр. Априлци - кв. Острец
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ9002ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Севдалин Хаджиев
Спедитор: Боян Топузов (Б 3433)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³