Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00367/05072022/134015 - 4SEBVW8
Дата/Час: 05.07.2022 13:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662869 / 2022-04-11 / 59 / ч
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Гораинвест АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан" № 49 А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Райнино - временен склад-мобилна станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р05153
Километри: 0
Превозва се от: Калоян Дончев
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 45
Куб.м³ 5 м³
Общо: 45 бр. / 5 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 10 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10 м³
Всичко: 46 бр. / 20 пр.м³ / 15 м³