Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4533/00009/05072022/133940 - CGE0CFB
Дата/Час: 05.07.2022 13:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №666955 / 2022-05-16 / 171 / ф
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: АСЕНОВ ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Петър Парчевич 25, ЕИК: 104673002
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Павликени
Адрес: гр. Павликени - ул. Атанас Хаджиев 14
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3339КТ
Номер на ремарке: ВТ1499ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Радослав Радославов
Спедитор: Христо Мутафов (А5863)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 21 пр.м³
Куб.м³ 12.6 м³
Общо: 1 бр. / 21 пр.м³ / 12.6 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 15 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 15 м³
Всичко: 2 бр. / 46 пр.м³ / 27.6 м³