Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9721/00190/05072022/134844 - B36C7VC
Дата/Час: 05.07.2022 13:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №671087 / 2022-06-16 / 150 / т
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Пътува до:
Получател: ПАЛИСАНДЪР ЛЕС ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Стамболийски № 2, ЕИК: 201000708
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Сълза18
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2578АХ
Километри: 0
Превозва се от: Николай Боев
Спедитор: Валери Петков (Б 4756)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³