Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4615/00246/05072022/133021 - 4DDAC5F
Дата/Час: 05.07.2022 13:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №661859 / 2022-04-01 / 17 / д
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Ивелин Иванов, обл. Разград, общ. Цар Калоян, с. Езерче, адрес: Димчо Дебелянов 60
Пътува до:
Получател: Ивелин Иванов, обл. Разград, общ. Цар Калоян, с. Езерче, адрес: Димчо Дебелянов 60
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: с. Езерче - Димчо Дебелянов 60
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2758АР
Километри: 0
Превозва се от: Хюсеин Фадлиев
Спедитор: Наджи Хаджиюсуф (А 5878)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 7
Куб.м³ 0.52 м³
Общо: 7 бр. / 0.52 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.06 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.06 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.06 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.06 м³
Всичко: 9 бр. / 4 пр.м³ / 2.64 м³