Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12813/00236/05072022/134821 - 75RQ12B
Дата/Час: 05.07.2022 13:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №670265 / 2022-06-10 / 1079 / е
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - ул.Тимок39
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1249АР
Километри: 0
Превозва се от: ШенолМатем
Спедитор: Бейхан Джелил (А6381)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³