Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00430/05072022/134857 - A6X4276
Дата/Час: 05.07.2022 13:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №666730 / 2022-05-13 / 311 / и
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВНН"ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: ул."Бачо Киро"№7, ЕИК: 117658694
Пътува до:
Получател: Димитър Димитров, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: ул."Пири - 1, ЕИК: 1
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: с. Копривец - ул."Пирин-1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6231КН
Километри: 0
Превозва се от: Велемир Недев
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³