Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00626/05072022/135216 - 5Q7513C
Дата/Час: 05.07.2022 13:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №668040 / 2022-05-25 / 92 / п
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ГОРАИНВЕСТ" АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: БУЛ. ТУТРАКАН 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 44.022496. 26.557048
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р07226
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Василев
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5827)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 55
Куб.м³ 10.72 м³
Общо: 55 бр. / 10.72 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 75
Куб.м³ 4.75 м³
Общо: 75 бр. / 4.75 м³
Всичко: 130 бр. / 15.47 м³