Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00192/05072022/135307 - 01N2319
Дата/Час: 05.07.2022 13:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №662115 / 2022-04-04 / 259 / ж
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛВАИС ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Крайбрежна 3, ЕИК: 814215184
Пътува до:
Получател: Иван Георгиев, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Арбанаси, адрес: ул Първа 24
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Арбанаси - ул Първа 24
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3752КА
Километри: 0
Превозва се от: Иван Стоянов
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³