Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12813/00237/05072022/135519 - K77F54F
Дата/Час: 05.07.2022 13:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №670265 / 2022-06-10 / 1079 / е
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: СевджиханИсмаил, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Овен, адрес: ул.Осма26
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Овен - ул.Осма26
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7291АР
Километри: 0
Превозва се от: МухаремХалил
Спедитор: Бейхан Джелил (А6381)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³