Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00828/05072022/135435 - 84ETAD5
Дата/Час: 05.07.2022 13:55
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Еко-лес 2011 ЕООД, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: ул. Райна княгиня 43, ЕИК: 201491675
Пътува до:
Получател: Еко-лес 2011 ЕООД, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: ул. Райна княгиня 43, ЕИК: 201491675
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - ул. Райна княгиня 43
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8582ВК
Номер на ремарке: Н0284ЕК
Километри: 0
Превозва се от: Костадин Костадинов
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 90
Куб.м³ 26 м³
Общо: 90 бр. / 26 м³
Всичко: 90 бр. / 26 м³