Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4614/00301/05072022/135614 - 5G84C8X
Дата/Час: 05.07.2022 13:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №643398 / 2022-01-05 / 76 / а
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: гр. Цар Калоян - Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т5182ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Димитир Пенев
Спедитор: Деян Иванов (А 5881)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³