Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4531/00313/05072022/135144 - 2641523
Дата/Час: 05.07.2022 13:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №672558 / 2022-06-28 / 289 / г
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ВАВОНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: МАЛИНА №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: тир станция поляната до кантона, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Костел, адрес: тир станция поляната до кантона
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Костел - тир станция поляната до кантона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4005КН
Километри: 0
Превозва се от: Юсуф Усров
Спедитор: Хасан Балабанов (А3360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³