Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
горски стражар Валентин Наков 0889230669
ТРО Ивелин Косулиев 0886850561
ТРО Тихомир Тодоров 0884954995
шофьор Иван Маджаров 0885824998
шофьор Мюдин Караосман 0876610911
работник поддръжка Сашо Димчев 0876083247
чистач Димитричка Иванова
КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 086660308
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч