ИНФОРМАЦИЯ За обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Тутракан през 2017г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис

КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 086660308
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч