СЕДМИЦА НА ГОРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ТУТРАКАН

19 Apr
2019
Във връзка с традиционното честване на седмицата на гората беше проведено мероприятие на открито –беседа, отдих и образователни игри с ученици от 3-4 клас на СУ ”Христо Ботев”, град Тутракан. Мероприятието се проведе в ЗМ „Блатото Малък Преславец” на 19.04.2019 година.По покана на ТП ДГС Тутракан в мероприятието участва и кмета на село Малък Преславец, със съдействието на който беше посетен музей в Читалището на с. Малък Преславец, и се проведе беседа с децата на тема „Царството на водните лилии”. В мероприятието участваха 30 деца и четири преподавателки.На децата бяха раздадени лакомства и рекламни материали на кампанията. За училището бяха закупени и предоставени баскетболна, футболна и волейболна топки, както и образователни и спортни игри.
КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 086660308
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч