Ученици от Тутракан събраха 105 килограма дъбови жълъди за производство на фиданки

31 Oct
2022
Двадесет и двама ученици от училищата СУ „Христо Ботев“ и СУ „Йордан Йовков“ в град
Тутракан събраха 105 килограма дъбови жълъди за производство на фиданки.
Инициативата се проведе в периода 24-26 октомври по идея на екип от горски педагози и служители на Държавно горско стопанство Тутракан при "Северноцентрално държавно предприятие" ДП.
Чрез беседи и игри децата научиха какви са задълженията на професията лесовъд и дългият
път, който трябва да се извърви в грижите за една гора.
Учениците от различни възрастови групи и четирима техни преподаватели с еуфория се включиха в
мероприятието и дадоха обещание, че ще участват и в бъдещи дейности
по създаване на гори.
КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 086660308
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч