Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3412 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 800.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3414 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 2,311.70 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3416 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 8,492.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3418 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,765.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3420 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,669.60 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3422 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 9,249.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3424 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,558.10 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3426 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 7,249.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3428 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,380.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3430 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 1,617.30 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3432 ДГС Тутракан 18.01.2012 Добив на дървесина 8,504.70 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3434 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,480.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3436 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,788.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3438 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,952.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3440 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 1,558.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3442 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 9,576.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3444 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,879.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3446 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,120.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3448 ДГС Тутракан Продажба на стояща дървесина корен
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 11бр.; Застраховка Автокаско 1бр. Виж пълна информация