Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3442 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 9,576.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3444 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 4,879.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3446 ДГС Тутракан 17.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 3,120.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3448 ДГС Тутракан Продажба на стояща дървесина корен
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 11бр.; Застраховка Автокаско 1бр. Виж пълна информация