Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Тутракан Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия в горски територии държавна собственост в обхвата на дейност на ТП ДГС Тутракан планирани горскостопански мероприятия в ГТ - държавна собственост ДГС Тутракан.pdf
ДГС Тутракан 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Тутракан Справка пчелини ТП ДГС Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022г. на територията на Община Главиница списък на подотделите, в които ще се извършва добив на дървесина през 2022 Община Главиница.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022г. на територията на Община Тутракан списък на подотделите, в които ще се извършва ползване през 2022 Община Тутракан.pdf
ДГС Тутракан 04.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад от 01.03.2022г. Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад от 01.03.2022г..pdf
ДГС Тутракан 12.11.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2022г. чл.38 -DGS-Tutrakan-2022.doc
ДГС Тутракан 05.08.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС Тутракан Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис през 2021година.docx
ДГС Тутракан Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия - 2021г. Планирани горскостопански мероприятия-2021.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Декларация Декларация-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите, в които е предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Главиница в териториалния обхват на ТП ДГС Тутракан Списък на подотделите, в които e предвидено ползване през 2021г-Главиница.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите, в които е предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Тутракан в териториалния обхват на ТП ДГС Тутракан Списък на подотделите, в които е предвидено ползване през 2021г-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан 26.02.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС Тутракан Обем на дървесината за продажба по ценоразпис.pdf
ДГС Тутракан 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Тутракан, считано от 01.03.2021 г. Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад.pdf
ДГС Тутракан 16.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2021г. чл.38 -DGS-Tutrakan-2021.doc
ДГС Тутракан Горска сертификация Резюме от планиращите документи 2019 Тутракан Резюме от планиращите документи 2019 Тутракан.doc
ДГС Тутракан Горска сертификация Заинтересовани страни 2020 Заинтересовани страни 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад ЗБУТ 2019 Доклад ЗБУТ 2019.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад ЗБУТ 2018 Доклад ЗБУТ 2018.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности 2020 Вътрешни правила за решаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция корупционни прояви и или конфликт на интереси 2020 Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция корупционни прояви и или конфликт на интереси 2020.pdf