Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Тутракан 16.11.2018 Документ Информация за обема на дървесината, който ТП ДГС Тутракан предоставя през 2019гоз. на търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закона за горите Информация за определените количества по чл. 38 за 2019.doc
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад ГВКС ДГС Тутракан 2015 Доклад ГВКС ДГС Тутракан 2015.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация резюме мониторингов доклад Тутракан резюме мон план 2017.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на видове растения и животни включени в конвекцията за международна търговия със застрашени видове Index_of_CITES_Species_[CUSTOM]_2018-06-21 08_33.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ЛСП на ТПДГС-Тутракан ЛСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ДГС ТУТРАКАН Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за карупция и,или кнофликт на интереси.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДГС Тутракан Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на ГСД.pdf