20 служители на ДГС Тутракан взеха участие в инициативата „Да изчистим Българоия заедно“

19 Sep
2022
20 служители на ДГС Тутракан взеха участие в инициативата „Да изчистим България заедно“. Те извършиха оборка на държавни горски територии в три различни локации - подотдел 73 б - Държавна гора "Бобла", подотдел 10 р - Местност "Блатото", и подотдел 67 у - местност "Дерето". След съгласуване с Община Тутракан, събраните двадесет чувала боклук, с общо тегло 200 кг, са изхвърлени в контейнерите за смет в града.
КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 086660308
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч