Информация за обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Тутракан през 2020г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис

12 Jun
2020
Информация за обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Тутракан през 2020г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис
КОНТАКТИ

гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
тел. 0887332154
факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч